And if you have a minute, why don’t we goTalk about it somewhere only we know?

And if you have a minute, why don’t we go
Talk about it somewhere only we know?


tháng bảy...em ở đầu tháng bảy năm nay hét lên với cuối tháng bảy năm trước cả năm dài chứ không phải vài thước sao vẫn để nước mắt chảy ra. .sao vẫn hành em bằng nỗi nhớ người ta bằng cả mớ những vụn dịu dàng khác ân cần dẫu ngủ quên hốc hác tìm cách trở về sau chừng ấy tháng năm. .thôi thì đành tháng bảy ghé thăm…

tháng bảy.
.
.
em ở đầu tháng bảy năm nay 
hét lên với cuối tháng bảy năm trước 
cả năm dài chứ không phải vài thước 
sao vẫn để nước mắt chảy ra. 
.
sao vẫn hành em bằng nỗi nhớ người ta 
bằng cả mớ những vụn dịu dàng khác 
ân cần dẫu ngủ quên hốc hác 
tìm cách trở về sau chừng ấy tháng năm. 
.
thôi thì đành tháng bảy ghé thăm…

" Ta chấp nhận với tình yêu mà ta nghĩ là nó xứng đáng.
Ta có thể làm cho họ biết là họ xứng đáng hơn thế không?
Ta có thể thử.”

" Ta chấp nhận với tình yêu mà ta nghĩ là nó xứng đáng.

Ta có thể làm cho họ biết là họ xứng đáng hơn thế không?

Ta có thể thử.”